Hikari Sakashita, Pueru Kim, Kouhei Fukuzumi - Immersion I